กรรม


เจตนา......
0121, อ่าน  102
กรรมไม่ดี...
0120, อ่าน  2824
สำคัญที่จิต
0118, อ่าน  2257
เหตุ....ผล
0117, อ่าน  1951


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย