การคำนวณทางโหราเวชศาสตร์
โหราเวช คือ อะไร

โหราเวช คือ วิชาพยากรณ์ปูมโรคในร่างกายมนุษย์ก่อนจะทำการรักษา โดยถือเอาตำแหน่งของดาวนพเคราะห์ที่โคจรในเรือนชะตาของ แต่ละบุคคล กอร์ปด้วยหลักวิชาปรวนแปรของธาตุเจ้าเรือนด้วย

การเปิดปูมโรคด้วยศาสตร์พยากรณ์แบบโหราเวชโบราณ ค้นหาปูมปัญหาโรคจุดที่มีความเสี่ยงหรือโอกาศเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพของคุณทั้งในอนาคตและปัจจุบัน

การคำนวณทางโหราเวชศาสตร์


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย