"ท่านให้เชื่อกรรม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

 "ท่านให้เชื่อกรรม"

" .. ถ้าจะว่าไปแล้ว "พระพุทธก็ดี พระธรรมก็ดี พระสงฆ์ก็ดี นี่เป็นชื่อของผู้ประกาศความจริงเท่านั้นแหละ" ความจริงถ้าย่อลงมาแล้วก็คือ "ท่านให้เชื่อกรรม" คือการกระทำของเรา เราจะกระทำทางกาย ทางวาจา ทางใจ

"เฉพาะอะไรที่มันไม่เป็นโทษ ปราศจากโทษทั้งหมด" ถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรหลาย ๆ อย่างในโลกที่ว่า มันน่าอัศจรรย์ก็ดี ที่น่าเลื่อมใสก็ดี น่าอะไรต่าง ๆ ก็ดี อันนี้ก็ตามใจมันเถอะ แต่ "พระพุทธเจ้าของเราท่านก็ว่า กรรมเป็นแดนเกิด กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ กรรมเป็นที่พึ่งอาศัย"

ถ้าเรา "กระทำทางกาย ก็เรียกว่า กายกรรม การะทำทางวาจา ก็เรียกว่า วจีกรรม กระทำทางใจ ก็เรียกว่า มโนกรรม" ท่านให้เชื่ออันนี้ "คือเชื่อในการกระทำของเรา" .. "

"๔๘ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    


4,946


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย