"กฎของธรรมชาติ" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)

 วิริยะ12  

.
"กฎของธรรมชาติ"

" .. "ผู้ทำกรรมดีเอาไว้ก็จะได้ไปเกิดในภพชาติที่ดี ผู้ทำกรรมที่ไม่ดีเอาไว้ก็จะได้ไปเกิดในภพชาติที่ไม่ดี" กรรมจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุก ๆ คน แต่บุคคลไม่ยอมรับผลของกรรมชั่วที่ตัวเองทำเอาไว้ แต่ก็หนีไม่พ้นจะต้องได้รับผลของกรรมชั่วแน่นอน

"คำว่า กรรมดีและกรรมชั่วนั้นมัน เป็นกฎของธรรมชาติ" เป็นผลตอบแทนให้แก่เหตุอย่างตรงไปตรงมา "จะเรียกว่า ศาลโลกที่ตัดสินคดีให้แก่มนุษย์ทั้งหลายก็ว่าได้" ผู้ที่เวียนว่ายเกิดตายอยู่ในภพทั้งสาม จะต้องถูกศาลวัฏจักรตัดสินชี้ขาดให้ทั้งหมด

ฉะนั้น "จิตวิญญาณที่ชอบเที่ยวเร่ร่อนไปตามวัฏฏะ จะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎแห่งกรรมด้วยกันทั้งนั้น" ผู้ที่นับถือในศาสนาอะไร หรือผ้ที่ไม่นับถือศาสนาอะไร จะต้องอย่ในอำนาจกฎแห่งกรรมด้วยกัน "ไม่มีจิตวิญญาณใดอยู่เหนือกรรมนี้ไปได้เลย" .. "

"เหตุให้เกิดทุกข์"
หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
   


4,940


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย