กรรม


เจตนา......
0121, อ่าน  2970
กรรมไม่ดี...
0120, อ่าน  2713
สำคัญที่จิต
0118, อ่าน  2672
เหตุ....ผล
0117, อ่าน  2667


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย