กวีธรรมะ


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
 ออกจากตม .. โผล่พ้นน้ำ กันเถอะบัว
 ผู้ไม่โกรธตอบ
 การระงับ ความขุ่น เคือง อาฆาต ในจิต
 ทองคำปลอม ... ที่หุ้มดิน
 การขจัดความโลภ
 ทางสองแพร่ง ที่ท่านต้องเลือกเดิน
 เชิญร่วมอนุโมทนาส่วนกุศลผลบุญยามเช้าครับ
 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทภิกษุ 10 รูป
พระศรีอาริย์ กับ ภัยพิบัติ
@โลกวิจิตรพิศดาร
 ขัดใจ.........
คุณแม่เป็นพระพรหมของลูก
 ธรรมดา เช่นนั้นเอง...
 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี กองละ 555 บาท หล่อเทียนจำนำพรรษา
 มัคคสามัคคี
 โครงตะโพนไม้ ..... ที่ไม่มีเหลือ
พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ จักไม่ศึกษา พระสูตร อันนักปราชญ์รจนาไว้ อันนักปราชญ์ร้อยกรองไว้
 ธรรมสมาทาน ** ข้อยึดถือเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติ
 กาม .... อุปมากาม
 น้อมบูชาในวัน อัฏฐมีบูชา
 วันธรรมสวนะ แรม ๘ ค่ำเดือน ๗ ** วันอัฏฐมีบูชา **
 กาม ... ผลไม้รสเลิศ
จากวันนั้นถึงวันนี้
 น้อมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า เนื่องในสัปดาห์ แห่ง พุทธชยันตี
 คำสมาทานศีล ๕ คำปฎิญาณตนทุกวันพระ
 พุทธชยันตีวันอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า
พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้
อดได้ ทนได้ ทำใจได้
 ไม่ เคย พอ....!
 .... รู้...!


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย