กวีธรรมะ


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
 การขจัดความโลภ
 ทางสองแพร่ง ที่ท่านต้องเลือกเดิน
 เชิญร่วมอนุโมทนาส่วนกุศลผลบุญยามเช้าครับ
 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทภิกษุ 10 รูป
พระศรีอาริย์ กับ ภัยพิบัติ
@โลกวิจิตรพิศดาร
 ขัดใจ.........
คุณแม่เป็นพระพรหมของลูก
 ธรรมดา เช่นนั้นเอง...
 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี กองละ 555 บาท หล่อเทียนจำนำพรรษา
 มัคคสามัคคี
 โครงตะโพนไม้ ..... ที่ไม่มีเหลือ
พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ จักไม่ศึกษา พระสูตร อันนักปราชญ์รจนาไว้ อันนักปราชญ์ร้อยกรองไว้
 ธรรมสมาทาน ** ข้อยึดถือเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติ
 กาม .... อุปมากาม
 น้อมบูชาในวัน อัฏฐมีบูชา
 วันธรรมสวนะ แรม ๘ ค่ำเดือน ๗ ** วันอัฏฐมีบูชา **
 กาม ... ผลไม้รสเลิศ
จากวันนั้นถึงวันนี้
 น้อมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า เนื่องในสัปดาห์ แห่ง พุทธชยันตี
 คำสมาทานศีล ๕ คำปฎิญาณตนทุกวันพระ
 พุทธชยันตีวันอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า
พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้
อดได้ ทนได้ ทำใจได้
 ไม่ เคย พอ....!
 .... รู้...!
  ที่ เห็น และ เป็น อยู่ ....
 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี กองละ 555 บาท หล่อเทียนจำนำพรรษา
 ทางสว่างแห่งบุญ
 สวัสดีปีใหม่ไทย ... ค่ะ


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย