-:- อุทิศทาน .. ที่ให้ผล และไร้ผล -:-

 หิ่งห้อยน้อย   11 พ.ย. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
-:- อุทิศทาน .. ที่ให้ผล และไร้ผล (บทนำ) -:-

๏ เสียงถามมา อาจารย์แม่ เรื่องกุศล
อุทิศดล ให้ญาติมิตร สนิทผสาน
ที่ล่วงลับ ดับสูญไป จักได้ทาน
ผลตระการ ที่ส่งไป รับได้ฤา

๏ ญาติ พี่ น้อง พ่อ แม่ หมู่สหาย
ทานมลาย หรือได้รับ อย่างไรหรือ
บ้างว่าได้ บ้างไม่ได้ ล้วนเล่าลือ
ควรเชื่อถือ คำใด ใคร่ทัศนา


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ    


๏ ท่านผู้อ่าน ใคร่รู้ ต้องตามติด
น้อมดวงจิต ฟังธรรม ตามปุจฉา
ขออัญเชิญ พุทธพจน์ ของศาสดา
วิสัชนา ตอบความ กระจ่างใจ

๏ เพราะทุกท่าน เข้าใจ ไม่ถ่องแท้
จึงไม่แก้ ปุจฉาให้ หายสงสัย
คิดว่าเมื่อ อุทิศ จิตส่งไป
ทานต้องได้ สู่หมู่ญาติ ที่วายชนม์

๏ ทรงตรัสไว้ ให้เห็น แบ่งเป็นสอง
ตามครรลอง การกระทำ นำกุศล
หรือกระทำ กรรมชั่ว ก่อนวายชนม์
จักมีผล อย่างไร ให้ติดตาม ๚


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย