นัยะ สาระ ปวารณา

 tongsamut  • รักความดีในตัวเอง เคารพความดีในตัวเอง เพิ่มพูนความดีในตัวเอง แล้วความรักใครสักคนมาหรือไม่มาก็มีความสุขที่ไว้ใจได้

• บอกบุญ

• "ภาวนาเป็นหลักของใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• บทสวดมนต์ปัจจยวิภังค์

• สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวง
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย