-:- ไฟกิเลสที่ลุกลามเผาไหม้จิต -:-

 หิ่งห้อยน้อย   14 ธ.ค. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๏ เชิญทุกท่าน มาเป็น นักดับเพลิง
ที่รู้เชิง รู้เหตุพาล การเผาผลาญ
เพื่อกำราบ ปราบเสียที อัคคีมาร
ที่ไหม้ผลาญ จิตเราไว้ ในวัฏฏา

๏ ไฟสามกอง ลุกโหม เลียโลมจิต
สิงสถิต มานาน พาลตัณหา
ให้จิตเวียน ในกองทุกข์ เนิ่นนานมา
อย่ารอช้า รีบรุด หยุดมันลง

๏ จะได้รีบ ดับร้อน ก่อนจะสาย
ก่อนวอดวาย ลำเค็ญ เป็นผุยผง
ต้องรีบละ รีบวางไว้ ไม่พะวง
ก่อนจะปลง ไฟให้ดับ ลับลงไป

๏ ไฟกองใหญ่ ไฟระคะ ไฟโทสะ
ไฟโมหะ ที่ลุกโหม ตะโบมใส่
เพราะจิตมี หญ้าแห้ง แหล่งเชื้อไฟ
อนุสัย กิเลสไซร้ นอนเนื่องมา

๏ มันพร้อมลุก โหมกระพือ เผาดวงจิต
ให้มอดไหม้ ตายสนิท ในสังสาร์
ใช่เพียงรับ ดับไฟ ที่โหมมา
ต้องดับแหล่ง ที่เปรียบหญ้า ของเชื้อไฟ ๚เจริญในธรรม เจ้าค่ะ    

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๏ ไฟราคะ เกิดได้ เพราะความงาม
เห็นทุกอย่าง ยินดีตาม กามสดใส
จิตหมกมุ่น กามคุณห้า น่าอ่อนใจ
เติมเชื้อไฟ ราคะ ควรละมัน

๏ ไฟโทสะ เกิดเพราะใจ ไร้เมตตา
สั่งสมไว้ ในจินตนา พารังสรรค์
ความหงุดหงิด ขุ่นเคืองอยู่ ที่รู้กัน
สั่งสมมั่น เจริญให้เห็น เป็นโกรธา

๏ แล้วเร่งเชื้อ โหมใส่ ในความโกรธ
เกิดเป็นโทษ โทสะร้าย วิหิงสา
จิตร้อนเร่า เผาตนไหม้ ให้ทุกข์พา
มีตัณหา กิเลสเน้น เป็นเชื้อไฟ

๏ ไฟโมหะ ดุจไฟเย็น แระเล็มจิต
มันสถิต คุกคาม ตามอนุสัย
เพราะหมดสิ้น ปัญญา ไม่เห็นไฟ
คุกรุ่นอยู่ ภายใน ด้วยอวิชชา

๏ เมื่อรู้จัก ไฟทั้งสาม ที่ลามจิต
เนาสนิท สถิตอยู่ คู่ตัณหา
มีน้ำธรรม แห่งองค์ พระศาสดา
ในอริยะ มรรคา พาดับไฟ ๚เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย