-:- เทโวโรหณะ -:-

 หิ่งห้อยน้อย   31 ต.ค. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

๏ พระเสด็จจากถิ่นด้าว .... ดาวดึงส์
สัตว์โลกล้วนตื่นตะลึง ...... ทั่วหล้า
เริ่มขบวนที่ท้าวไตรตรึงษ์.. นำเสด็จ ธ เฮย
ทวยเทพพรหมทั่วฟ้า ....... ส่งแล้วมหามุนี ๚


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ    

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

๏ ท้าวสักกะ ทราบวาระ เสด็จกลับ
ได้สดับ จากศาสดา สง่าศรี
นิรมิต สามบันไดลง ส่งภูมี
จากฟากฟ้า สู่ปฐพี ที่แดนดิน

๏ บันไดทอง รองรับ หมู่เทวดา
ท้าวสักกะ นำหน้า สง่าศิลป์
ปัญจสิขร บรรเลง เพลงด้วยพิณ
รื่นรวยริน ยินทั่ว สามโลกา

๏ บันไดเงิน ด้านซ้าย กรายน่าชม
เหล่าหมู่พรหม เสด็จลง ทั่วทิศา
นำเสด็จ ด้วยท้าว มหาพรหมมา
หมู่มหาชน เริงร่า ทั่วหน้ากัน

๏ บันไดแก้ว อยู่กลาง สำอางเลิศ
มีบุรุษ ผู้ประเสริฐ เกินรังสรรค์
เสด็จลงจาก ฟากฟ้า นภาวรรณ
สู่แดนดิน มนุษย์นั้น ณ ปฐพี

๏ หมู่มนุษย์ รอรับเสด็จ พระพุทธองค์
เฝ้าอยู่ยง รับองค์ พระทรงศรี
ณ นคร สังกัสสะธานี
ปลื้มปีติ เปรมปรีดิ์ ทั่วหน้ากัน

๏ ปวงพวกเรา เหล่าผู้อ่าน ที่ผ่านมา
ล้วนปีติ ทั่วหน้า พาสุขสันต์
น้อมระลึก ถึงองค์ พระทรงธรรม์
ครบวารวัน เทโว โรหณะ ๚

*******************************
ท้าวโกสีย์ ท้าวไตรตรึงษ์ ท้าวสักกะ = พระอินทร์
สามโลก = สามภพ ได้แก่
กามาวจรภพ รูปาวจรภพ อรูปาวจรภพ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย