ตัวปัญหาที่แท้จริง ของมนุษย์

 phaiboon  

ตัวปัญหา ที่แท้จริง ของมนุษย์
คือยื้อยุด กับกิเลส เหตุตัณหา
เกิดความอยาก ไปทุกเรื่อง ที่พบมา
จนลืมพา คิดเสริมสร้าง ปล่อยวางตน


• พระอาจารย์ต้น ท่องธาตุกัมมัฏฐาน๔

• พ่อแม่รังแกฉัน

• ขอเชิญทุกท่านเข้าพรรษาทำบุญให้กับตัวเองทุกวัน

• สเปร์ฆ่าเชื้อ ตราหลานนายห้าง (natural alcohol 70% + สารฆ่าเชื้อได้จริง polyaminopropyl biguanide)

• "ไม่มีศีล เพราะไม่รู้จักรักษาจิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย