-:- ผู้ไม่ประมาณตน -:-

 หิ่งห้อยน้อย   25 พ.ย. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๏ พญาช้าง ถอนเหง้าบัว อีกทั้งราก
ดึงกระชาก จากตมกิน เป็นอาหาร
ใช้งวงแกว่ง ล้างสะบัดตม จมในธาร
กินรากเหง้า เป็นอาหาร บำรุงกายเจริญในธรรม เจ้าค่ะ    

๏ ลูกช้างน้อย เห็นพญาช้าง ถอนเหง้าราก
ลองกระชาก ออกมาบ้าง ได้ดังหมาย
กินทั้งตม มิได้ล้าง ให้ตมคลาย
ทำตามหมาย ที่เห็น ข้าฯ เก่งตาม


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย