-:- ผู้ไม่ประมาณตน -:-

 หิ่งห้อยน้อย   25 พ.ย. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๏ พญาช้าง ถอนเหง้าบัว อีกทั้งราก
ดึงกระชาก จากตมกิน เป็นอาหาร
ใช้งวงแกว่ง ล้างสะบัดตม จมในธาร
กินรากเหง้า เป็นอาหาร บำรุงกายเจริญในธรรม เจ้าค่ะ

๏ ลูกช้างน้อย เห็นพญาช้าง ถอนเหง้าราก
ลองกระชาก ออกมาบ้าง ได้ดังหมาย
กินทั้งตม มิได้ล้าง ให้ตมคลาย
ทำตามหมาย ที่เห็น ข้าฯ เก่งตาม


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

๏ พิษโคลนตม ถมไป อยู่เต็มท้อง
ถึงกับร้อง คร่ำครวญสุด ดุจท้องหลาม
บางเชือกล้ม บ้างกระเสือก กระสนตาม
ด้วยทำตาม ขาดการพิศ พิจารณา


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

๏ พระผู้มี พระภาคตรัส พระสัทธรรม
ที่งามล้ำ พร่างพรำ ธรรมมิกถา
งามเบื้องต้น กลาง ปลาย เกินรจนา
กลับถูกมนุษย์ แปลงไปมา ตามกิเลสตนเจริญในธรรม เจ้าค่ะ


๏ เอาจิตตน อกุศล ไปปนเปื้อน
ดุจเอาโคลน โยนใส่เดือน ท่ามกลางฝน
ไม่สามารถ ซัดสาดไป ไกลจากตน
โคลนไหลหล่น พาตน จมโคลนตาย ๚


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรื่องเคยมีมาแล้ว มีสระใหญ่อยู่ในราวป่า
ช้างทั้งหลายอาศัยสระนั้นอยู่
และพวกมันพากันลงสระนั้น
เอางวงถอนเหง้าและรากบัว
ล้างให้สะอาดจนไม่มีตม
แล้วเคี้ยวกลืนกินเหง้าและรากบัวนั้น
เหง้าและรากบัวนั้น ย่อมบำรุงวรรณะ
และกำลังของช้างเหล่านั้น และ
ช้างเหล่านั้นก็ไม่เข้าถึงความตาย
หรือความทุกข์ปางตาย มีข้อนั้นเป็นเหตุ

*******************************
ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ส่วนลูกช้างตัวเล็กๆ เอาอย่างช้างใหญ่เหล่านั้น
และพากันลงสระนั้น เอางวงถอนเหง้าและรากบัว
แล้วไม่ล้างให้สะอาดเคี้ยวกลืนกินทั้งที่มีตม

เหง้าและรากบัวนั้น
ย่อมไม่บำรุงวรรณะและกำลังของลูกช้างเหล่านั้น
และพวกมันย่อมเข้าถึงความตาย
หรือความทุกข์ปางตาย มีข้อนั้นเป็นเหตุ


ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เทวทัตเลียนแบบเราจักตายอย่างคนกำพร้า
อย่างนั้นเหมือนกัน ฯ


http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/item.php?book=7&item=396&items=1&preline=0&pagebreak=0


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
สาธุค่ะ อนุโมทนาสาธูค่ะ
 เปิดอ่านหน้านี้  5593 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย