วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

 Webmaster  

ขออาราธนานิมนต์พระภิกษุเข้าอยู่ปาริวาสกรรม

ณ.วัดวังผาแดง
ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2563
โทร. 081-258-9475

หมายเหตุ บริการรถรับส่งจาก บขส.จ.กาญนบุรี กรุณานัดเวลาก่อนมาถึง

ที่มา : วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

5,937


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย