กวีธรรมะ


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
กำเนิดกฐิน
 เมื่อตายแล้ว ดุจขอน ยอมให้มัด
 หมาเกิดเป็นเทวดา
 -:- ผู้หวนกลับมาสู่กาม -:-
 บทขับเสภา เรื่อง”กฐินวัดบุศย์ฯ” ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
 -:- กระแสธาร ... กระแสธรรมแห่งอริยมรรค -:-
  พบแล้ว จิตสว่าง
 -:- สัทธาที่ก่อให้เกิด อินทรีย์ ๕ .. พละ ๕ แห่งโพธิปักขิยธรรม (องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้) -:-
@ ตอนที่หนึ่ง : วัฏฏจักร
 ธรรมชาติ ของมนูษย์
  -:- ปลายฝน ต้นหนาว .... เจริญฌาน ด้วยอานาปานสติ ที่ปุณยารมย์ ... ระหว่าง ๒๐ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ -:-
 ขวาทับซ้ายตัวตรงกำหนดจิต
 ที่หมายต่อไปคือ -:- นรก โลกมนุษย์ สวรรค์ นิพพาน -:-
 มาฝึกการเป็นผู้ให้ -:- ใบอ่อน .. สิต้องหัด -:-
@ ธรรมขันธ์(กองธรรม,หมวดธรรม)
 -:- ทางที่ยังเวียนในสามโลก -:-
 เชิญร่วมอนุโมทนาบุญในการบรรยายธรรม และเจริญอานาปานสติในวันธรรมสวนะขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบุญกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๕
 เชิญร่วมอนุโมทนาบุญ การปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนา ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน สพป กาญจนบุรี
 ทองแท้ ทองเทียม ... -:- สัทธรรมปฏิรูป -:-
 สติ และ ปัญญา กั้นกระแสนั้นได้
 ธรรมยามเช้า .. รับพระพิรุณ
 คุณ และ โทษ แห่งกาม
 จากพรห้าประการ ... สู่ ปฏิปทา เพื่อบรรลุธรรม
 คุณแห่งกาม ... รูป
 ธรรมที่ทำให้สกุลเจริญ .. ทำให้สกุลเสื่อม
 ทานบารมี ใครอยากได้บุญบ้าง ??
@การตั้งตนไว้ชอบ
 คืนนี้แรม ๘ ค่ำ ... จันทร์ข้างแรม
 เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต .. วันเกิดคุณหนูนิด (ชุติมา) เจ้าค่ะ


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย