วันมาฆบูชา ใกล้มาถึงแล้ว

 tongsamut   13 ก.พ. 2556

วันมาฆบูชา
..............
พระจันทร์ วันเพ็ญ มาฆะ
วันพระ สิบห้า ดิถี
เดือนสาม บำเพ็ญ ความดี
พระศรีฯ โอวาท สัจจ์ธรรม

แด่พระ อรหันต์ เอหิฯ
มุตติ พ้นตาม พระสัมม์
หนึ่งพัน สองร้อย ห้าสิบนำ
ทรงพร่ำ โอวาท ปาฏิโมกข์
ทรงห้าม ทำบาป ทั้งปวง
ตัดห่วง บ่วงรัก วิโยค
เจริญ กุศล ทรงโปรด
ละโศก เศร้าหมอง แห่งจิต

""""""""
ทรงตรัส อย่างงาม คาถา
สามครา อาภรณ์ วิจิตร
ทรงมุ่ง สั่งสอน บรรพชิต
ตั้งจิต อดทน ข่มใจ

ทรงห้าม ทำร้าย ผู้อื่น
ซื่นมื่น ในจิต ผ่องใส
จงอย่า ข่มเหง ใครใคร
วิเหฐัย หาใช่ สมณะ

อย่ากล่าว ว่าร้าย ผู้อื่น
สดชื่น ให้สม เป็นพระ
อย่าเที่ยว รังแก ใครดะ
สังวะวะ สำรวม อินทรีย์

ปาฏิ- โมกขะ- สังวรศีล
คือถิ่น พักใจ สุขี
สำรวม อาหาร สถานที่
เอกี จิตเอก สงัด

นี่คือ ตำสอน พุทธะ
วาทะ หลายองค์ ทรงตรัส
ผิดถูก พระองค์ ชี้ชัด
ธัมมะ รัตน์ไตร กวี

ทรงปู พื้นฐาน ธรรมะ
ท่ามกลาง จันทะ ฉาดสี
อร่าม งามธรรม จารี
จาตุ- รงคี ดิถีเพ็ญ

ทรงฝาก พระธรรม คำสอน
แก่หมู่ นิกร ทุกข์เข็ญ
ให้หมั่น พากัน บำเพ็ญ
ดับเวร สิ้นทุกข์ สุขนิรันดร์
 เปิดอ่านหน้านี้  5851 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย