ธรรมส่งท้าย .. วันแห่งความรัก

 dhammanews   15 ก.พ. 2556

ธรรมส่งท้าย .. วันแห่งความรัก

-:- ทุกข์ทั้งหลาย ย่อมครอบงำ
ชนผู้ประมาท ด้วยความเป็นสุข -:-

๏ ทุกข์จับจิตท่วมท้น .. จินตนา
ผู้ประมาทในวัฏฏา ...... บ่แจ้ง
สิ่งไม่น่ายินดีกลับพา ... ฤดีร่วม ยินดี
ไม่น่ารักกลับแสดงแห่ง. มนัสพร้อมปรีดา ๚

**********
๏ สิ่งไม่น่า ยินดี ที่มีทุกข์
กลับมองเห็น ว่าเป็นสุข สนุกสนาน
น่ายินดี น่าชื่นชม อุดมกาล
สุขสราญ จิตระรื่น ชื่นฤทัย

๏ ไม่น่ารัก กลับมองเห็น เป็นน่ารัก
ไม่ประจักษ์ ทุกข์ทน จึงหม่นไหม้
ผู้ประมาท ขลาดเขลา เนาในไฟ
ที่โลมไล้ ไหม้ใจ ทุกเวลา

๏ เห็นความทุกข์ ว่าเป็นสุข สนุกสนาน
จิตสราญ ระเริงไซร้ ในตัณหา
สามธุลี บดบัง นัยนา
เห็นทุกขา ว่าสุขแท้ สุดแก้ใจ ๚

*****
๏ หมู่สัตว์ใดในโลกล้วน. ทุกข์ทน
ผู้ประมาทกลับชื่นกมล .. สุขแท้
เริงร่ายระรื่นท้น ........... กามต่อ กามนา
เพราะธุลีมีเพียบแปล้ .... ห่อหุ้มดวงตา ๚

*********************************
ธุลี = กิเลส
สามธุลี = กิเลสทั้งสาม คือ ราคะ โทสะ โมหะ
กาม = รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส

เจริญในธรรมเจ้าค่ะ

******************
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=453996378000897&set=a.324132570987279.71703.132481726819032&type=1&theater   
 เปิดอ่านหน้านี้  5921 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย