พระปัจฉิมวาจา ของพระพุทธองค์
 Webmaster   24 ก.พ. 2556

พระปัจฉิมวาจา ของพระพุทธองค์
-:- พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด -:-

๏ ตลอดสี่สิบห้า พรรษา ของพุทธองค์
ที่ได้ทรง โปรดเวไนย หาน้อยไม่
มิเคยพัก ทอดถอน นอนฤทัย
จาริกไป ทั่วแค้น ในแดนดิน

๏ แม้กำลัง จะดับขันธ์ ปรินิพพาน
พระผู้ผ่าน สามโลกา ยังถวิล
ทรงประทาน โอวาท แก่ทุกจินต์
มิให้สิ้น ด้วยประมาท ปราศสัมปชัญญ์

๏ ท่านทั้งหลาย จงยัง ความไม่ประมาท
เป็นปัจฉิม โอวาท พิลาศสรรค์
ท่านผู้อ่าน ก็จงน้อม พร้อมจิตกัน
ตามทรงธรรม์ ตรัสสอน ก่อนปรินิพพาน

๏ ความประมาท ในจิต อย่าให้เกิด
ทางประเสริฐ เพื่อหลุดพ้น ดลผสาน
กรรมบถ ในกุศล ดลทุกกาล
ให้ผสาน ก่อไว้ ในจินตนา

๏ สุจริต ในกาย วาจา ใจ
ทั้งสิบนั้น เพียรไว้ ให้สิกขา
กายาสาม วจีสี่ นี้น้อมมา
มโนสาม เพียรสิกขา เร่งกระทำ

๏ จิตตั้งใน ไร้กาม ความประมาท
เพราะถ้าพลาด จักพลั้งผิด จิตถลำ
ต้องทนทุกข์ เวียนวัฏฏา พาระกำ
มาเถิดลูก เดินตามธรรม พระศาสดา

******************************
กรรมบถ = ทางแห่งกรรม ทางแห่งการกระทำ
มี ๒ อย่างคือ กุศลกรรมบถ และ อกุศลกรรมบถ
แสดงออกใน ๓ ทางคือ ทางกาย วาจา และใจ

เจริญในธรรมเจ้าค่ะ _/\_

**************************
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=454815121252356&set=a.324132570987279.71703.132481726819032&type=1&theater
 เปิดอ่านหน้านี้  5015 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย