แสงเทียนส่องใจ

 อักษราวิมุติ   7 ม.ค. 2556

ณ มุมมืด แห่งหนึ่ง ซึ่งยืนอยู่
ยังไม่รู้ จะก้าวย่าง ไปทางไหน
เมื่อชีวิต มืดมน จนมืดใจ
หวังแสงไฟ ส่องสว่าง เส้นทางเดิน
มีแค่แสง แห่งเทียน ความเพียรอยู่
แสงความรู้ ก้าวไป ไม่ขัดเขิน
แสงริบรี่ ที่ใจ ใครหมางเมิน
แสงชีวิต ที่ก้าวเดิน เกินคาดเดา
จะมัวหวัง พลังแสง แห่งชีวิต
ที่เจิดจ้า ลิขิต ติดโง่เขลา
เมื่อแสงเทียน ส่องใจ ในเมือเรา
สุขทุกข์เศร้า เคล้าไป ไม่หวั่นเกรง
   

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย