มุทิตาจิตแด่..พระพรหมบัณฑิต

 tongsamut   11 ม.ค. 2556

ขออนุญาติชาวพุทธแต่งกลอนแสดงมุทิตาจิตแด่.."พระพรหมบัณฑิต" อธิการบดีมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย ในคราวที่ท่านได้รับพระราชทานโปรดเกล้าเลื่อนสมณศักดิ์ ในปีนี้

มุทิตา มะนะจบ นบกราบไหว้
ขอส่งใจ ยินดี ฤดีสม
แด่อธิการ- บดี นี้ชื่นชม
ได้เป็นพหรม- บัณฑิต วิสิฏฐ์คุุณ

เหมาะสมแล้ว ครั้งนี้ ที่ได้เลื่อน
ไม่คลาดเคลื่อน ยศนี้ ที่อุดหนุน
ราชาโปรด เลื่อนศักดิ์ พิทักษ์คุณ
แผ่จำรูญ คุณวิลาศ ประกาศดี..
เหล่าลูกศิษย์ มหาจุฬาฯ คราปลาบปลื้ม
ญาติโยมตรึม มุิทิตา สง่าศรี
ทุกหน่วยงาน อิ่มบุญ คุณความดี
วันทนีย์ ก้มกราบ ซาบซึ้งใจ..
 เปิดอ่านหน้านี้  5791 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย