กรรม


# เรื่อง อ่าน
 "อำนาจกรรมไม่ดี ส่งผลจริงเป็นที่น่ากลัวยิ่ง" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 คนมีบุญมากมองเห็นโลกตามเป็นจริง : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ต่างคนต่างกรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 บาปนั้นยิ่งทำก็ยิ่งมืดมน : หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 การบวงสรวงสิ่งภายนอกไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ดูจิตตนว่า มี"หิริโอตตัปปะ"หรือยัง : หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 ให้สร้างสมกุศลเป็นอุปนิสัยปัจจัย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
ปรทัตตูปชีวีเปรต เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 ให้เชื่อกรรม ไม่ถือมงคลตื่นข่าว-หมอดูหมอเดา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 เบียดเบียนผู้อื่นมามากก็โรคมาก อายุสั้น : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 เวลารับโทษจากบาปมันทรมาน : หลวงปู่คำสุข ญาณสุโข
 ชีวิตสัตว์ทั้งหลายเนื่องอยู่ด้วยบุญกรรมบาปกรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 "วิธีแก้กรรม แก้เวร" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 อายุของพระพุทธเจ้าเป็นกฏธรรมดา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 "กรรมนี้ เราสร้างเอง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
สามเณรเฒ่าผู้ไม่ย่อท้อ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 "ทำกรรมดี เพื่อสกัดกั้นกรรมเก่าที่ไม่ดี"
บุญไม่ช่วย ๑ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 "ผู้ไม่เบียดเบียน เป็นผู้มีอายุยืน"
 "อย่าทำลืม ผลของกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย