กรรม


# เรื่อง อ่าน
ศีลจะมีส่วนช่วยปรุงแต่งหน้าตาให้ดูดีจริงๆ ต่อเมื่อสะอาดหมดจดในข้อหนึ่งๆ
กรรมเก่า - กรรมใหม่
 คดไม่คุ้ม(จากหนังสือกรรมลิขิต)
 เข็ดจริงๆ (หนังสือกรรมลิขิต)
 เวรนั้นไม่มีที่สิ้นสุด กรรมนั้นก็ไม่มีที่สิ้นที่สุด
 อาจิณณกรรมขั้นพื้นฐานของชาวพุทธที่ควรทราบในทางปฏิบัติ
 จะเลือกสุข หรือ เลือกทุกข์
 คนที่ชอบด่าหรือใส่ร้ายผู้อื่น
 ในโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหนือกรรม
 กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร ?
 วิบากกรรมมีจริงหรือ?
 กรรมดีและกรรมชั่ว
 กรรมต่าง ๆ ซับซ้อนกันอยู่มากมาย
ย้อนรอยกรรม
 ความไม่เข้าใจในเรื่องของกรรม
 ทุกสิ่งเป็นไปตามอำนาจแห่งใจ
 อำนาจแห่งกรรมของตนเอง
 กรรม...คือการกระทำทั้งที่ดีและไม่ดี
 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 กรรมลิขิต...
 จงทำแต่กรรมดี กรรมชั่วจึงค่อยหมดไปด้วยการไม่กระทำอีก


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย