"ทำไมผมจึงหูหนวก" (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)

"ทำไมผมจึงหูหนวก"

- คำถาม : หลวงปูครับ เป็นเพราะกรรมอะไรหรือ ทำไมหูผมจึงหนวก ผมเคยได้เคยทำกรรมอะไรไว้บ้างครับ

- หลวงปู่ : แต่ก่อนเวลาพระกำลังเทศน์ มีญาติโยมนั่งฟังอยู่หลาย ที่ศาลาโรงธรรมแล้วบ่สนใจฟัง ซ้ำยังเป่าแคนตีฉิ่ง ตีกลองมารอบศาลาที่พระเทศน์ให้โยมฟังอยู่ แล้วเว้าหยอกผู้สาว เวลาผู้สาวเหลียวมาก็พากันเฮ จนพระที่กำลังเทศน์อยู่เสียสมาธิ ทำให้ลืมคำเทศน์ ต้องตั้งนโมขึ้นใหม่ ตั้งเทื่อสองเทื่อ(ครั้งสองครั้ง) กรรมอันนี้จึงทำให้หูหนวก ..

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
หนังสือ ฐานสโมบูชา หน้า ๒๕๔DT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  354 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย