"กรรมเหมือนยาพิษ" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12  4,894 

 "กรรมเหมือนยาพิษ"

" .. "ผู้ประหัตประหารเขา แม้จะได้สิ่งที่มุ่งได้" แต่ผลที่แท้จริงอันจะเกิดจากกรรมคือการประหัตประหาร ที่ประกอบกระทำลงไปนั้น "จะเป็นทุกข์เป็นโทษแก่ผู้กระทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้"

"กรรมนั้นให้ผลสัตย์ซื่อนัก เหมือนผลของยาพิษร้าย" กรรมนั้นเมื่อทำแล้ว ก็เหมือนดื่มยาพิษร้ายแรงเข้าไปแล้ว จักไม่เกิดผลแก่ชีวิตและร่างกายไม่มี "ถ้าเป็นกรรมดี ก็จักให้ผลดี ถ้าเป็นกรรมชั่ว ก็จักให้ผลชั่ว"

เราเป็นพุทธศาสนิกนับถือพุทธศาสนา "พึงมีปัญญาเชื่อให้จริงจังให้ถูกต้องในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรม" จักเป็นสิริมงคล เป็นความสวัสดีแก่ตนเอง...

"อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9926   


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย