กรรม


# เรื่อง อ่าน
 "เจ้าของจำไม่ได้ กรรมจำได้" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "กรรมทางใจ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 " (2) ผลของความไม่เบียดเบียน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 " (1) ผลของความเบียดเบียน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "อำนาจของกรรม ยิ่งใหญ่ในโลก" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "เชื่อกรรมไว้ก่อน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "กฎของธรรมชาติ" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)
 "ผีเฝ้าหวงกระดูก" (หลวงตาทองคำ จารุวัณโณ)
 "การแสดงสัมมาคารวะก็เป็นกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "เรามีอำนาจทำกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "การให้ผลของกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "กรรมเป็นที่หนึ่ง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ความยึดมั่น คือกรรมทางใจ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 สามเณรสุขะผู้มากบารมี เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 "เหมือนดื่มยาพิษ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "กฎแห่งกรรม กฎของธรรมชาติ" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)
 "เพราะอำนาจกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 ทำผู้อื่นสัตว์อื่นทุกข์แล้วทุกข์จะไม่ถึงตนนั้นไม่มี (หลวงปู่เหรียญ)
 "ทุกชีวิตล้วนอยู่ในมือแห่งกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ผู้มีปัญญา กลัวกรรมยิ่งนัก" (สมเด็จพระญาณสังวร)จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย