กรรม จำแนกสัตว์ให้ทราม และประณีตต่างกัน

 DhammathaiTeam  4,983 

กรรม จำแนกสัตว์ให้ทราม และประณีตต่างกัน ผู้สงสัยกรรม หรือไม่เชื่อกรรมว่ามีผล คือ ลืมตนจนกลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วยไม่ได้ แม้เขาจะเกิดและได้รับการเลี้ยงดู จากพ่อ-แม่มาเป็นอย่างดีเหมือนโลกทั้งหลายก็ตาม เขาก็มองไม่เห็นคุณของพ่อ-แม่ ว่าได้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูตนมาอย่างไรบ้าง แต่เขาจะมองเห็นเฉพาะร่างกายเขา ที่เป็นคนหนึ่ง "กำลังรกโลก"อยู่โดยเจ้าตัวไม่รู้เท่านั้น

(คติธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)   

ที่มา : เพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย