กรรม


# เรื่อง อ่าน
 บาปบันดาล บุญบันดาล (พระราชสุทธิญาณมงคล)
 "ทำใจรับผลของกรรม ก็ชนะผลของกรรมได้"
 การแก้อาถรรพ์ของชีวิตโดย พระเทพสิงห์บุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)
 "ประหัตประหาร แย่งชิงกัน" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ความยึดมั่นผูกพัน นำมนุษย์เกิดเป็นสัตว์ได้"
 สติปัฏฐาน ๔ ปิดอบายภูมิได้ ​(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
 ชีวิตมีนิดเดียวจะทำบาปทำไม
บุญไม่ช่วย ๒ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 "เห็นสาวสวรรค์" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 "หนีกรรมด้วย พุทโธ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 ความเข้าใจเรื่องกรรม
 "นักกินสินบน" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 ท้าวสักกะ เทพราชาแห่งตาวติงสา๒ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 กรรมเผาป่า
 เศรษฐีขี้เหนียว (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 กรรม จำแนกสัตว์ให้ทราม และประณีตต่างกัน
 "กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "กรรมเหมือนยาพิษ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ทำบุญได้บาป ด้วยเหตุ ๕ ประการ"
 "ทำไมผมจึงหูหนวก" (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)
หัวใจเปรต เขียนโดย สืบ ธรรมไทย


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย