กรรม


เจตนา......
0121, อ่าน  42
กรรมไม่ดี...
0120, อ่าน  2797
สำคัญที่จิต
0118, อ่าน  2229
เหตุ....ผล
0117, อ่าน  1929


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย