"ประหัตประหาร แย่งชิงกัน" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12  4,835 

 "ประหัตประหาร แย่งชิงกัน"

" .."ผู้ประหัตประหารเขา แม้จะได้สิ่งที่มุ่งได้" แต่ผลที่แท้จริงอันจะเกิดจากกรรมคือ "การประหัตประหาร ที่ได้ประกอบกระทำลงไปนั้น จะเป็นทุกข์เป็นโทษแก่ผู้กระทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้"

"กรรมนั้นให้ผลสัตย์ซื่อนัก เหมือนผลของยาพิษร้าย" กรรมนั้นเมื่อทำแล้ว ก็เหมือนดื่มยาพิษร้ายแรงเข้าไปแล้ว จักไม่เกิดผลแก่ชีวิตและร่ายกายไม่มี "ถ้าเป็นกรรมดี ก็จักให้ผลดี ถ้าเป็นกรรมชั่ว ก็จักให้ผลชั่ว"

เราเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือพระพุทธศาสนา "พึงมีปัญญาเชื่อให้จริงจังให้ถูกต้องในเรื่องกรรม และการให้ผลของกรรม" จักเป็นสิริมงคลเป็นความสวัสดีแก่ตนเอง .. "

"แสงส่องใจ" ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 
   


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย