จิตนิ่งแล้ว เห็นกิเลสชัด

 ขอเป็นกำลังใจ    9 ม.ค. 2554

เมื่อจิตมันนิ่ง มันผ่องใสแล้ว มันถึงจะปรากฏ ปัญญา ขึ้นมาในที่นั่น
แล้วเห็นกิเลสชัดเจน ชำระกิเลสลงไปได้ ละวางได้

www.thewayofdhamma.org/page3_1_1/page4.htm   
จิตที่นิ่งไมมีจริงในโลกเจ้าค่ะ

ท่านกำลังใช้ภาษาธรรมะในพระพุทธศาสนาไม่ถูกต้องเจ้าค่ะ


ที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า

เมื่อจิตเป็นสมาธิ ปัญญาญาณจึงเกิดได้


ใช้อย่างนี้จึงจะถูกต้องเจ้าค่ะเจริญในธรรมเจ้าค่ะ.


• ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชาวัตถุมงคล ““พระกริ่งมหาฤๅษี , พระปิดตาวาสนาดี” ซึ่งจัดสร้างโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

• "จิตเป็นสมาธิ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( นิโรธ )) # 9

• อุบาสกสำคัญในสมัยพุทธกาล

• "ศีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

• น้ำพริกวัตถุดิบ อาหารเหนือ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย