ขอความช่วยเหลือพระพิการ

     

มีเรื่องอยากขอร้องท่านทั้งหลายอนุเคราะห์พระท่านมีตัวตนจริงๆที่ออกรายการถอดรหัส จึงอยากทำเป็นมูลนิธิเพื่อท่านจะได้มีปัจจัยรักษาตัวและบำรุงวัดสืบต่อไป งบการทำมูลนิธิประมาณ สามแสนห้าหมื่นบาทเพราะท่านจะได้มีปัจจัยใช้จ่ายได้ตลอดไปกว่า แล้วขอเวปมาสเตอร์ช่วยในการบุญนี้ป่าวประกาศไปและส่งต่อเวปที่เป็นพันธมิตรด้วย การใดที่ผิดพลาดผมขอรับไว้เอง ขอขอบคุณท่านทั้งหลายในการนี้
เนื่องจากหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้ค่าใช้จ่ายของวัดเพิ่มมากขึ้นและจากการที่ท่านถูกโจมตีทำให้ญาติโยมต่างๆเข้าใจผิดไม่เข้ามาช่วยเหลือท่านและวัดนี้ไม่มีกิจนิมนต์จึงทำให้ขาดแคลนประกอบกับอาการป่วยของท่านเจ้าอาวาสจึงยิ่งทำให้ไปกันใหญ่วัดนี้อยู่กันแบบสมานฉันท์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังนั้นเงินเพียงเล็กน้อยจึงสามารถช่วยเหลือได้ทั้งวัดทั้งค่าน้ำค่าไฟค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาสัตว์ที่ชาวบ้านนำมาปล่อยทางวัดจะนำไปรักษาโดยตลอดเท่าที่ทำได้ ปัจจุบันท่านขาดแคลนจตุปัจจัยเป็นจำนวนมากจึงต้องร้องขอความอนุเคราะห์แต่จากการขอความอนุเคราะห์ภายในประเทศแล้วไม่เป็นผลสำเร็จจึงต้องมาทำเช่นนี้เพราะปัจจุบันค่าใช้จ่ายตกเกือบ20,000 กว่าบาทต่อเดือนแต่รายรับไม่พอจึงต้องขอความอนุเคราะห์ต่อท่านผู้ใจบุญซึ่งรายละเอียดอยู่ในเวปไซต์นี้http://www.suwannahongmon.page.tl/%26%233627%3B%26%233609%3B%26%233657%3B%26%233634%3B%26%233627%3B%26%233621%3B%26%233633%3B%26%233585%3B.htm

จากการที่หลวงพ่อวิโรจน์ได้เข้ามาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์ แห่งนี้ท่านได้มุ่งมั่นในการพัฒนาบำเพ็ญสมณธรรมอย่างอุกฤตเป็นเวลา ๓ ปีแรก หลังจากนั้นขาของท่านก็เกิดกระดูกหัวเข่าเสื่อม แต่ท่านยังพัฒนาสำนักสงฆ์แห่งนี้ไม่หยุด หลังจากที่ท่านพัฒนามาได้ระดับหนึ่ง ดวงตาของท่านได้เกิดมีปัญหาเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัด ดวงตาได้เกิดความผิดปกติจึงได้มีการขอความช่วยเหลือผ่านหนังสือในเครือโลก ทิพย์โลกลี้ลับซึ่งทางกองบรรณาธิการได้มีเมตตาจิตลงให้จนทำให้มีคนเข้ามา ช่วยเหลือ และจากนั้นก็ได้มีการขอความช่วยเหลือผ่านเว็บไซด์ลานธรรมจากนั้นไอทีวีได้เข้ามาถ่ายทำและช่วยในการพาไปตรวจรักษาดวงตาเมื่อออกอากาศได้ไม่ไม่นานก้อมีการโจมตีเข้ามาจาก ผู้ไม่หวังดีแล้วทุกเรื่องก็เงียบไป ท่านเป็นพระนักสู้ทั้งที่ท่านขาเป็นโปลิโอแต่เด็ก ปอด ก็เหลือข้างเดียวแต่ก็ไม่ยอมท้อถอย และสถานที่นี้เองจะไม่มีกิจนิมนต์ ใดๆ ในขณะที่ท่านอาพาธ(กระดูกเสื่อมและเข่าท่านก็เสื่อมสภาพร่างกายแย่มากทั้ง๔กชาวบ้านที่หวังผลประโยชน์จากวัดขับไล่ซึ่งทางวัดได้เคยประสานไปยังศูนย์สงครามพิเศษมีพลตรีเผ่าพงษ์ ตท 11เพื่อขอความช่วยเหลือแล้วแต่ยังเงียบอยู่)ท่านยังต้องหาปัจจัยมาบำรุงวัดและยังได้บำเพ็ญกุศลโดยการ บริจาคโลหิตเป็นประจำซึ่งมากกว่า ๑๓๗ ครั้งและได้บริจาคร่ากายเพื่อใช้ในการศึกษาของนักเรียน และท่านยังมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนเช่นนี้ต่อไปจนกว่าจะหมดโอกาส ท่านใดที่สนใจจะช่วยเหลือท่านไม่ว่าค่าน้ำค่าไฟหรือด้านอื่น ๆ สามารถติดต่อบริจาคทางสำนักสงฆ์ได้ตลอดเวลาหรือบริจาคที่

ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยบิ๊กซี ลพบุรี หมายเลข506-2-04940-7พระวรเชษฐ

From Watsuwannahong[khao chin lae 2] Thailand

Donate hear http://suwannahongmon.page.tl or https://www.paypal.com/row/cgibin/webscr?cmd=_flow&SESSION=QvBTXhlVe7EkIcMI91Ng8xRVfuM6pkGnEl3QYT5yNC8tGODHsc8HU3Bwqm&dispatch=5885d80a13c0db1f1ff80d546411d7f8a8350c132bc41e0934cfc023d4e8f9e5

[send to tong3491@hotmail.com] just help donate 100 – 500 US$ or , follow your mind ,From Watsuwannahong[khao chin lae 2] Thailand

หมายเหตู อาการป่วยปัจจุบันของพระครูปลัดวิโรจน์

ปัจจุบันอาการป่วยของท่านนั้นมีมากอันได้แก่

๑. ดวงตาที่สายตาจะสั้นขึ้นเรื่อยและเป็นต้อกระจกและอาจเป็นต้อหินได้ค่อน ข้างสูงอันเนื่องมาจากสายตาสั้นมากเกินไป อาการข้างเคียงคือการปวดดวงตาอย่างรุนแรงจนทำให้อาเจียน และทำให้สายตาพร่ามองไม่ชัดเจน ฯ ซึ่งจากการดูแลรักษาของทางโรงพยาบาลบ้านแผ้ว จ. สมุทรสาคร ท่านไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ในการเดินทางหรือการรักษาตัวตลอดระยะก่อนจะทำการผ่าตัดนั้น ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทุกประการในการดูแลรักษาตัวเอง(นายแพทย์
พรเทพ พงศ์ทวิกร เป็นเจ้าของไข้)
๒. อาการข้อเข่าเสื่อม เนื่องจากขาขวาท่านเป็นโปลิโอทำให้ขาข้างซ้ายต้องรับน้ำหนักมากและท่านต้อง เดินขึ้นเขาเพื่อไปดูแลรักษาศาสนสถาน(เนื่องจากพระมีแค่ ๓ รูปแต่ศาสนสถานมีมากจึงต้องแยกไปดูแลและศิษย์วัดไม่มีจึงจำเป็นที่ท่านต้อง ไปตรวจความเรียบร้อย)จึงทำให้ขาซ้ายรับน้ำหนักมากและปัจจุบันอยู่ในระดับ กลาง เพราะข้อเข่าสามารถทำถ้าจะหลุดได้เอง ท่านจึงต้องใช้ยาระงับอาการในเบื้องต้น

เนื่องจากสำนักสงฆ์ ฯ การคมนาคมค่อนข้างลำบากเนื่องจากไม่มียานพาหนะเมื่อมีเหตุฉุกเฉินจึงไม่สามารถไปได้ทันท่วงทีจึงได้แค่ว่าจ้างยานพาหนะที่ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่สะดวกเพราะมาได้บ้างไม่ได้บ้างทำให้การักษาเป็นไปได้ค่อนข้างลำบากและไม่ต่อเนื่อง
หรือส่งเมล์นี้ต่อๆไปด้วยเพื่อจะได้ช่วยประกาศให้ทุกท่านได้ทราบและจะได้ช่วยเหลือหลวงพ่อท่านให้หายดี ช่วยบริจาคตามอัธยาศัยนะครับ

ขอบคุณ โทรศัพท์ 08-3425-7679
ลองนำไปขอประกาศในเวปลานธรรมนะคะ ตามลิ้งค์นี้ค่ะ

http://larndham.net/index.php?showforum=4

ขออนุโมทนาค่ะ


 3,832 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย