สาธุ สพฺพตฺถ สํวโร ความระวังในสิ่งทั้งปวงเป็นดี
สาธุ สพฺพตฺถ สํวโร
ความระวังในสิ่งทั้งปวงเป็นดีพุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/


 401 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย