กรรมจากอะไรครับ?

 julonk  

ผู้คนที่ตายจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือ พายุ
พวกเขาทำกรรมอะไรไว้ครับ?


• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

• พระอรหันห์ตอบแทนคุณ

• ตายเพราะไม่เรียน (ขราทิยชาดก)

• อัฒมาสกราชา เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

• 29(04/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง จิตตานุปัสสนา และ ธัมมานุปัสสนา โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย