กรรมจากอะไรครับ?

 julonk    

ผู้คนที่ตายจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือ พายุ
พวกเขาทำกรรมอะไรไว้ครับ?
ตอบว่า ที่ ตาย ด้วยภัยพิบัติต่างๆก็เพราะได้ทำเหตุคือการฆ่าผู้อื่นมาก่อน เมื่อกรรมส่งผล จึงต้องเสียชีวิตครับ
หลักใหญ่ๆในการพิจารณาเรื่องผลของกรรมที่ทำให้ต้องตาย คือการล่วงศีลข้อปาณาติบาต มีผลให้ตนเองถูกฆ่าไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆก็ตามเช่นอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติและการฆ่าตัวตายหรือถูกคนอื่นๆฆ่าครับ

ส่วนการที่ต้องมาตายพร้อมๆกันนั้นอนุมาณได้ว่ามาจากการที่มีส่วนร่วมยินดีในการฆ่าด้วยกัน ซึ่งดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได้ แต่ลองคิดดูซิว่า เราเคยร่วม"เย้วๆดีใจ" เวลาเห็นคนที่เราไม่ชอบถูกฆ่าตายหรือไม่ หรือเวลาเจ้าหน้าที่จับนักโทษอุกฉกรรจ์ได้คนค่อนโลกก็พากันเร่งเร้าให้ลงโทษด้วยการประหารชีวิตเสีย เหล่านี้คือการมีจิตคิดร้าย
ต่อผู้อื่น ซึ่งเป็นอกุศลกรรมบทมีผลนำไปเกิดในอบายภูมิได้ เป็นต้น


ขอบคุณครับลุง ddman


เกิดจากการที่เคยกระทำปาณาติบาต ไม่ว่าฆ่ามนุษย์ด้วยกัน หรือสัตว์ทั้งหลาย

ที่เกิดอย่างที่เราเห็นอยู่ตามข่าวนั้น เป็นวิบากกรรมที่ส่งผลปลายๆแล้ว เรียกว่า แรงกรรมส่งผลระยะ
ปลาย บ้างอาจจะใกล้หมดวิบากกรรมนั้นๆ เพราะก่อนหน้านั้นจะต้องรับทุกข์ในนรกกันมาก่อนแล้ว

แต่ถ้าไปสนับสนุนส่งเสริมในการปาณาติบาต ก็เท่ากับเป็นผู้ทำปาณาติบาต จึงมีผลเท่ากับผู้ทำ

ส่วนผู้ที่ยินดีด้วยใจในการทำปาณาติบาต มักจะเป็นผู้มีโรคมากทุกข์กับโรคาพยาธิอยู่ตลอดที่ยังมีชีวิต
และมักทำเหตุตนเองให้อยู่ในโรคาพยาธิด้วยความรู้เท่าไม่ถึงกาล
กรรมอยู่ที่เจตนาในระหว่างกระทำ ธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมชาติไม่เลือกกรรมหรอกคะ เขาดำเนินไปตามกฏของธรรมชาติ ไม่มีการปรุงแต่งอย่างมนุษย์เรา ธรรมชาติเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ปราศจากอวิชชา ไม่มีแม้แต่สัญชาติญาณ


 3,628 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย