การทำทางใจ

 muisun    24 ม.ค. 2558

การทำทางใจมีผลมาก ☆♡☆♡♡ มีพลังอานุภาพมาก ¤☆¤☆¤ พระพุทธเจ้าทรงรับรองไว้ในพระตรัยปิฎก ¤☆¤☆¤ เราไม่สนใจไม่ ใส่ ใจกันเอง @@@#$ จืงไม่รู้เท่าทันเหตุการ 《¤《《《¤ ความเปลี่ยนไปที่ไวกว่าความคิด {>{>{{>{ รู้ได้เฉพาะผู้ฝืกความรู้ทันเท่านั้น $%$%$% ถ้าใครใส่ใจสังเกตุรู้ทันตัวจะคิด ได้ *&*&*&* เหนือกว่าใครๆแน่นอน *€*€*€* ใจเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นหัวหน้า ♡♡♡ ทุกอย่างเกิดจากใจ @€@€@€เ เรารู้ไม่ทันความคิด ★★ จืงเผอสร้างความเดือดร้อนให้กับตนและผู้อื่น ₭£€£₭₭€ อย่างเหลือเฟือ ¤☆¤☆¤ชีวีตนี้จืงมีแต่ซวยๆเท่านั้น  จืงเพ่งโทษว่าเขาไปทั่ว ☆⊙☆⊙☆ บุญก็เลยไม่พอใช้ $/$/$/ ขอเจริญธรรม 《{《{《{ {   
 4,207 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย