บทสวดจุลลไชยยปกรณ์


S Faith

ขออนุญาตและขอบคุณเจ้าของภาพและเสียง *ทำขึ้นเพื่อแบ่งปันเป็นธรรมทาน มิได้เพื่อจำหน่าย*
 10,518 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย