ขอเชิญร่วมฟังธรรม-ฝึกปฏิบัติ อบรมอริยะสัจจ์๔ แนวเจโตวิมุติ ในวันอาทิตย์ 19 ธค. นี้ค่ะ

 nuunidja    7 ธ.ค. 2553


 สวัสดีค่ะสาธุชน กัลยาณมิตร และสมาชิกทุกท่าน

ขอเรียนให้ทราบว่า วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553 นี้
สมาชิกเว็บธรรมะไทย และชาวคณะชมรมธรรมะไทย
ได้กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์อิทธิ
มาบรรยายธรรม "อริยสัจจ์๔" และสอนปฏิบัติ แนวเจโตวิมุติ
(เนื่องจาก สถานที่จัดคือ
"สวนวนธรรม" ถนนศรีนครินทร์ มีจัดกิจกรรมต่อเนื่อง
ถึงวันที่ 29 ธค. 53 ทางชมรมฯ จึงขอย้ายสถานที่เป็นการชั่วคราว ไปยัง..

บ้านเลขที่....
485/2 ซอย กรุงเทพ-นนทบุรี 15 บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

เวลา 9.00-16.00 น.

ญาติธรรม สาธุชน และกัลยาณมิตรท่านใด
มีโอกาสก็ขอเรียนเชิญฟัง และ ร่วมปฏิบัติธรรมตามวัน และเวลาดังกล่าว

**(ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) ***


...@^_^@ ...  


 อรหันตมัคค์


"ผู้มีปัญญาไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงลับไปแล้วด้วยอาลัย
ไม่ควรมุ่งหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

สิ่งใดที่ล่วงลับไปแล้ว สิ่งนั้นก็ได้ละไปแล้ว
สิ่งใดที่ยังมาไม่ถึง สิ่งนั้นก็ยังมาไม่ถึง

ก็บุคคลใดเจริญมัคคจิตที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
ไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลน
ควรเจริญธรรมนั้นอยู่เนืองๆ "


******

"คนผู้แสวงหาความสุขเพื่อตน พึงกำจัดความรำพัน
ความทะยานอยาก และความโทมนัสของตน
พึงถอนลูกศรคือกิเลสของตนเสีย
เป็นผู้มีลูกศรคือกิเลสอันถอนขึ้นแล้ว
อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้ว
ถึงความสงบใจ ก้าวล่วงความเศร้าโศกได้ทั้งหมด
เป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศก ย่อมจักเยือกเย็นฉะนั้นแล"


@@@....@@@
 

 @ติดต่อสอบถามได้ที่ .....

คุณเสงี่ยม...โทร 082-2243654
คุณหนูนิด ...โทร 081-8130897


ขอความสุข ความเจริญในธรรมมีแด่ทุกๆท่านเจ้าค่ะ..@^_^@

     
แผนที่บ้านเลขที่ 485/2 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซอย 15 เขตบางซื่อ ค่ะ


• เมื่อสมหวังอย่าประมาท

• ๑๔.ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้

• สอนลูกมองโลก

• หลักวินิจฉัยศีลข้อที่ ๒

• อตฺตโน อุตฺตริ ภเชถ ควรคบคนที่ยิ่งกว่าตน

• "รักษาศีล รักษาที่ใจ" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย