หนังสือธรรมะ กฎแห่งกรรม

 วัดหลวงปรีชากูล  

เชิญดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ แจกฟรี ...

กฎแห่งกรรม ของ ท. เลียงพิบูลย์


คลิกดาวน์โหลด >> http://goo.gl/RxJIc (คัดลอกไปวางในช่อง url แล้วกด enter)


• การปฏิบัติธรรม สังคหวัตถุ 4

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• อ่านกลอนสะท้อนประเทศ


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย