ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทถนนเข้าวัดป่าเมตตาวนาราม ต. ป่าหุ่ง อ.พาน เชียงราย ครับ

 thaneskeokamnerd    29 ก.พ. 2559

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทถนนเข้าวัดป่าเมตตาวนาราม บ้านทุ่งมะฝาง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เขียงราย ตารางเมตรละ499บาท โดยวัดป่าเมตตาวนารามเป็นวัดสายป่าธรรมยุตินิกาย ที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาได้มีแนวคิดการตัดถนนเข้าวัดเพื่อให้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรไปมาเพื่อปฎิบัติธรรม
ดังนั้นจึงใคร่บอกบุญสาธุชนผู้ใจบุญใจเทวดาทั้งหลายมาร่วมบุญในโครงการนี้ ซึ่งท่านสามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาพาน เลขที่ 002-1-19835-8 ชื่อ พระนิตินัย อุดมกัน ประเภท ออมทรัพย์ สามารถ ติดต่อสอบถาม ได้ที่ 098-310-8972(พอจ.ดร.นิตินัย อุดมกัน)   


• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร

• การ์ตูน เรื่อง "นรก สวรรค์ ของพ่อแม่อยู่ที่ลูก" - หลวงพ่อปัญญานันทะ

• "ทานกับความตระหนี่" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• คุณสมบัติของผู้นำ ( ราโชวาทชาดก )

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย