เจตนา......

 ลูกโป่ง  

..............


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• เจ็บเอว ไม่ต้องเจ็บที่ใจด้วย

• ธรรมะคือคุณากร ( Homage to the Dhamma)

• "ไปทอดกฐินรถชนเสียชีวิตผลของบุญ หรือ..."

• ต่างคนต่างกรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย