น้ำจะมีคุณค่า สูงสุดเมื่ออยู่ในมือผู้ขาดน้ำ

 varathammo    21 ม.ค. 2557

จากที่เคยบอกบุญ..บูรณะวัด และสร้างกุฏิสงฆ์ 
ขณะนี้มีเจ้าภาพ..ที่จะทอดผ้าป่า เพื่อบูรณะวัด 
และรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิ โดยทางเจ้าภาพ 
จะนำผ้าป่ามาทอด ที่วัดชัฏดงคำ หมู่ 13 
ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี 
ในวันที่ 9 มีนาคม 2557 
10.00น. ร่วมถวายผ้าป่า 
11.00 น ถวายภัตาหารเพล 
จึงใคร่บอกบุญ ญาติโยม ร่วมทอดผ้าป่าสมทบ 
บูรณะวัด และสร้างกุฏิสงฆ์ อีก 2 หลัง 
โดยแจ้งความประสงค์ หรือขอรับซองผ้าป่า 
ที่ พระนพดล วรธมโม ที่ 080-5787871 
การบูรณะ และสร้างกุฏิ ยังจำเป็นต้องใช้ ปัจจัย 
อีกจำนวนมาก เพื่อพัฒนาวัด ให้เป็นวัด.
กุฏิ


ศาลา


เมรุ


อุโบสถ


 4,065 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย