การกำหนดลมหายใจ

 earn    

ส่วนมากแล้วใช้คำว่า พุธ โธ หรือ เข้า ออกหรือว่าคำอื่นค่ะ




อย่างไหนก็ได้แล้วแต่จะเลือก
แต่ความจริง ไม่ต้องมีบริกรรมก็ได้
แค่ดูการไหลเวียนของลมก็พอ


-ถูกต้องแล้วครับ แล้วแต่ความถนัดหรือชอบ สิ่งสำคัญคือสติต้องตามรู้พยายามไม่ให้ขาดตอนอย่าไปบังคับจิตมากจนเกินไปอาจปวดหัว ทำใจให้เบาสบาย หรือทำใจให้ผ่องใสนั่นเองครับ ถ้าสติเผลอก็เริ่มใหม่พยามทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียว เมื่อเราทำบ่อยๆ จิตจะคล่องตัว สามารถกำหนดจิตให้สู่ความสงบได้อย่างรวดเร็ว ก็เป็นไปตามลำดับแห่งการปฎิบัติ ก็คือ ขณิกสมาธิ อุปจาระสมาธิ และอัปนาสมาธิในที่สุด แล้วท่านจะถึงบางอ้อว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงนี้นี่เอง พระธรรมอยู่ที่ใจนี่เองโง่อยู่ตั้งนาน ?


ต้องการสมาธิหรือต้องการคำภาวนาครับ
อย่างไหนทีทำให้จิตสงบควรทำ


การภาวนาสมาธิมี 2แบบ 1. สมถกรรมฐาน 2. วิปัสนากรรมฐาน

การเริ่มต้นการทำสมาธิควรเริ่มที่ สมฐกรรมฐานก่อนคือการสร้างสติสัมปชัญญะ
เพื่อให้เกิดความรู้เท่าทันในกาลปัจจุบัน โดยมีกุศโลบายให้เลือกภาวนา คือ กรรมฐาน 40 กองด้วยกัน เมื่อภาวนาจนเกิดสติที่แน่วแน่มั่นคงรู้เท่าทันในปัจจุบันแล้ว จึงเริ่ม วิปัสนากรรมฐานต่อไป คือการพิจารณาให้เกิดปัญญารู้ซึ่งถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาวะ ของ ไตรรัตน์ ( เกิดขึ้น ตั้งอยู่และ ดับไป ) หรือพิจราณาในความเป็นไปใน อริยสัจ 4 ( ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ) เป็นต้น เมื่อภาวนาวิปัสนากรรมฐานอยู่เป็นประจำจะเกิดธาตูรู้ หรือตัวรู้ ซึ่งเป็นเครื่องมือของการเกิดปัญญาญาน

ทั้งนี้ ควรเริ่มตามความถนัดในกองกรรมฐาน 40 กอง



 3,961 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย