จากคำตอบที่ 0899

   

จากคำถามที่ 0899 เรื่องการให้เขายืมเงินนั้น ผู้ถามบอกว่า "ถ้า" เท่านั้นเองและที่ถามไปก็เพื่อต้องการคำตอบว่า "ถ้า" อย่างที่ถามจะเป็นอย่างนั้น(อย่างที่ถามหรือไม่เท่านั้น ) ไม่ใช่ถามเพื่อให้ผู้ตอบด่าเอา เพราะเหตุที่เขาถามเขาใช้คำว่า "ถ้า" และคงอยากรู้คำตอบว่าถ้าเป็นอย่างที่ถามจะเป็นอย่างไร ก็แค่นั้นเอง ไม่ใช่ตอบไปว่าให้เขายืมเงินแล้วจะมาตั้งคำถามทำไมอย่างนั้น คำตอบอย่างนี้คงไม่ใช่ผู้ถามต้องการอย่างนั้นแน่นอน• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย