จากคำตอบที่ 0899
    

จากคำถามที่ 0899 เรื่องการให้เขายืมเงินนั้น ผู้ถามบอกว่า "ถ้า" เท่านั้นเองและที่ถามไปก็เพื่อต้องการคำตอบว่า "ถ้า" อย่างที่ถามจะเป็นอย่างนั้น(อย่างที่ถามหรือไม่เท่านั้น ) ไม่ใช่ถามเพื่อให้ผู้ตอบด่าเอา เพราะเหตุที่เขาถามเขาใช้คำว่า "ถ้า" และคงอยากรู้คำตอบว่าถ้าเป็นอย่างที่ถามจะเป็นอย่างไร ก็แค่นั้นเอง ไม่ใช่ตอบไปว่าให้เขายืมเงินแล้วจะมาตั้งคำถามทำไมอย่างนั้น คำตอบอย่างนี้คงไม่ใช่ผู้ถามต้องการอย่างนั้นแน่นอน
การถามและตอบปัญหาในเวปนั้นบางครั้งทำให้เกิดความรู้สึกดี บางครั้งก็ตรงข้าม เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ ว่าจริตนิสัยตลอดจนประสบการณ์ของคนตอบมีหลากหลาย จึงควรยอมรับความจริงว่าบางคำตอบเราถูกใจและบางทีขัดใจ หากตั้งคำถามแล้วกำกับว่า ขอแต่คำตอบชนิดเข้าข้างตนเอง เช่นนี้คงตอบเองก็ได้ไม่ต้องถามใครเขา ที่จริงมุมมองต่างๆนั้นมีประโยชน์หากเรานำมาพิจารณาไตร่ตรองหาประโยชน์ จึงขอให้เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นสิ่งใดดีก็รับไว้ อันใดไม่ถูกใจก็ ไม่ต้องใส่ใจ ดังนี้เราก็ไม่มีโทสะให้เศร้าหมอง หวังว่าท่านคงเข้าใจ และขอให้มีความสุขครับ


 3,584 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย