เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ "เปิดห้องภาพท่านพุทธทาส"

 ิีBuddhaartgallery    13 มิ.ย. 2558

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ "เปิดห้องภาพท่านพุทธทาส"และร่วมฟังธรรมเทศนาจากพระมหาบุญชู ฐิตปุณฺโญ (อดีตช่างภาพประจำตัวท่านพุทธทาส)
ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ หอศิลป์พุทธะ ถนนบรมราชชนนี ซอย 119 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม 02-441-1980 ,088-277-1099   
 4,218 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย