รวมช่องทางบริจาคของหน่วยงานต่างๆ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไห่เยี่ยน ในประเทศฟิลิปปินส์

 Mettatham    17 ธ.ค. 2556

รวมช่องทางบริจาคของหน่วยงานต่างๆ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไห่เยี่ยน ในประเทศฟิลิปปินส์

+ ครอบครัวข่าว 3
ชื่อบัญชี "น้ำใจไทย ช่วยผู้ประสบภัยพายุไห่เยี่ยนในฟิลิปปินส์"
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารมาลีนนท์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 014-300-7227+ สภากาชาดไทย (กรุงไทย)
ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ"
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 023-6-06799-0


+ สภากาชาดไทย (ไทยพาณิชย์)
ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 045-3-04002-3


+ เครือเนชั่น
บัญชี "รวมน้ำใจไทยสู้ผู้ประสบภัยไต้ฝุ่นฟิลิปปินส์" Thais unite to provide relief to typhoon-hit Philippines
ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขาบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 130-3-18424-4


+ ไทยพีบีเอส
ชื่อบัญชี "กองทุนเพื่อผู้ประสบภัยฟิลิปปินส์ โดยมูลนิธิไทยพีบีเอส"
ธนาคารกรุงไทย สาขาการปิโตรเลียม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 071-0-19626-1


https://www.facebook.com/donationthailand?ref=stream
ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อประชาชนผู้ประสบภัยพายุไห่เยี่ยน-ในประเทศฟิลิปปินส์ ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ประชาชนผู้ประสบภัยพายุไห่เยี่ยน-ในประเทศฟิลิปปินส์ ทุกๆท่านจงมีแต่ความสุขกาย สบายใจ ปราศจากโรคภัยต่างๆนานา ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข้ มีกําลังใจ กำลังกายที่เข้มแข็ง สามารถต่อสู้ต่ออุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในคราวนี้ได้อย่างรวดเร็วด้วยเทอญ


ขอเรียนเชิญทุกๆท่านบริจาคสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไห่เยี่ยน ในประเทศฟิลิปปินส์ ในคราวนี้ ขออนุโมทนาบุญด้วยเทอญ


 4,167 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย