สุทฺทสํ วชฺชมญฺเญสํ อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ โทษของผู้อื่นเห็นได้ง่าย ฝ่ายของตนเห็นได้ยาก
สุทฺทสํ วชฺชมญฺเญสํ อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ

โทษของผู้อื่นเห็นได้ง่าย ฝ่ายของตนเห็นได้ยาก
พุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/
 407 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย