ร่วมบุญโครงการประทีปเด็กไทย ร่วมกับหลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล

 Mettatham    11 พ.ย. 2556

ร่วมบุญโครงการประทีปเด็กไทย ร่วมกับหลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล

ก่อตั้งโดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เมื่อพ.ศ. 2518 และร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชนสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโ ดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กในวัย 2-6 ขวบ ได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย ช่วยแบ่วเบาภาระของท่านผู้ปกครองของเด็กที่มีฐานะยากจน ซึ่งไม่มีเวลาดูบุตรหลานของตนเองได้ เพราะต้องไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและบุตรหลานให้ดียิ่งขึ้น


เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556 พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ได้เป็นประธานลงนามสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการประทีปเด็กไทย จำนวน 20 ศูนย์โดยได้มีตัวแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้รับเหมาก่อสร้าง ทั้ง กำนัน ครู ผู้ใหญ่บ้าน อบต. จากหลายจังหวัดทั่วประเทศร่วมลงนามในการดูแลการสร้างศูนย์เด็กเล็ก

ศูนย์เด็กเล็กโครงการประทีปเด็กไทย ถือว่าเป็นโครงการสำคัญของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ในการช่วยเหลือเด็กเล็กตามชนบท ให้สามารถได้รับการดูแลทางการศึกษา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเป็นอนาคตของชาติ ให้เด็กตามชนบทได้มีโอกาศในการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อสังคมที่ดีขึ้น เป็นความตั้งใจของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ ที่จะสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นทั่วประเทศ"ผู้ช่วยเด็กไทยไซร้ให้เจริญ ควรสรรเสริญผู้นั้นคือบัณฑิต ชาติศาสนาจะเจริญอย่างที่คิด เพราะบัณฑิตมากมายในเมืองเรา" พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์
ผู้ที่สนใจทำบุญสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ โครงการประทีปเด็กไทย ร่วมกับพระธรรมมงคลญาณ วัดธรรมมงคล สามารถติดต่อทำบุญได้ที่

1. โครงการประทีปเด็กไทย ซอย ปุณณวิถี22 สุขุมวิท101 (ทาวเฮาส์ติดกับวัดธรรมมงคล) 02-311-3903 02-730-5827

2. สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร 02 730 5827, 02 311 3903, 02 311 1387
โทรสาร 02 741 7841, 02 741 7821

3. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางจาก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-70147-5 ชื่อบัญชี โครงการประทีปเด็กไทย (วัดธรรมมงคล) แล้วแฟกซ์ใบนำฝากหรือถ่ายสำเนาใบโอนเงินให้กับโครงการ

ที่มา https://www.facebook.com/VRYMeditationCenter

หมายเหตุ ท่านสามารถร่วมทำบุญสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ โครงการประทีปเด็กไทย ร่วมกับพระธรรมมงคลญาณ วัดธรรมมงคล ได้ตามจิตศรัทธา ขออนุโมทนาบุญสาธุการด้วยเทอญ


ข้าพเจ้าได้ร่วมบริจาคปัจจัย เพื่อร่วมทำบุญมหากุศลสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ โครงการประทีปเด็กไทย ร่วมกับพระธรรมมงคลญาณ วัดธรรมมงคล ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญสาธุการ ทุกๆท่านที่ได้ถวายปัจจัย ร่วมทำบุญมหากุศลสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ โครงการประทีปเด็กไทย ร่วมกับพระธรรมมงคลญาณ วัดธรรมมงคล ผู้มีส่วนเกี่ยงข้องทุกๆท่านที่ ร่วมทำบุญมหากุศลสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ โครงการประทีปเด็กไทย ร่วมกับพระธรรมมงคลญาณ วัดธรรมมงคล ผู้ที่ได้บอกบุญในมหากุศลดังกล่าว ผู้ที่มีมุฑิตาจิตยินดีในงานบุญมหากุศล สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ โครงการประทีปเด็กไทย ร่วมกับพระธรรมมงคลญาณ วัดธรรมมงคล ทุกๆท่านด้วยเทอญ


ท่านสามารถร่วมทำบุญสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ โครงการประทีปเด็กไทย ร่วมกับพระธรรมมงคลญาณ วัดธรรมมงคล ได้ตามจิตศรัทธา ขออนุโมทนาบุญสาธุการด้วยเทอญ


 4,079 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย