สามเณรคือเหล่าก่อสมณะ

 sanepum   3 ก.ย. 2553

สามเณรคือเหล่าก่อสมณะ ใฝ่ธรรมะขัดเกลาจิตประสิทธิ์ใส
รู้พุทธะรู้ธรรมะรู้วินัย เพื่อนำไปเผยแผ่แก่ผู้คน
ด้วยหัวใจสมณะอันแรงกล้า ที่มีต่อศาสนาทุกแห่งหน
ขอสืบสานพุทธศาสน์ให้คงทน คู่เหล่าชนชาวไทยไปนิรันด์


หน่อไม้งาม ขึ้นข้าง กอลำไผ่
ทั้งหน่อใบ งามสะพรั่ง ดั่งสวนสวรรค์
พร้อมจะชู ลำปล้องไป ในไพรวัลย์
มิต่างกัน เหล่อกอ สมณะชน

พร้อมจะเดิน ตามมรรคคา ทรงชี้ไว้
ให้หน่อไม้ เดินไป ไม่สับสน
แต่หน่องาม กลับต้องตา ของนรชน
ที่อยากยล อยากชิม อยากลิ้มลอง

อีกแมลง เห็นหน่ออ่อน ใคร่ชอนไช
หน่อที่เคย สดใส กลับหม่นหมอง
แมลงดั่ง กลกามา น่าลิ้มลอง
ให้หน่อหมอง หม่นไหม้ ไร้ราคา

แต่หน่อใด ไม่สะท้าน ด้วยกล้าแกร่ง
ใยแมลง จะชอนได้ ไร้กังขา
รู้หน้าที่ ที่ได้ กำหนดมา
เดินตามรอย ศาสดา อย่ากริ่งเกรง


เจริญในธรรมค่ะ
 เปิดอ่านหน้านี้  5847 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย