แสงสุดท้ายแห่งปลายฝัน(จากต้นจนอวสาน...ลือลั่นสะท้านไตรภพ)

 คืนถิ่น   5 มี.ค. 2554

แว่บแว่บวะแวววาว ดุจแสงดาวแสงตะวัน
แสงแท้ที่แปรฝัน ประชาไทยในวันเพรง
เหนือกลางอิสานใต้ พระเกรียงไกรใช่อวดเก่ง
ศาสนิกต่างเครียดเคร่ง ท่านจากไปไม่หวนคืน
นมัสการจนวันท้าย แม้ดวงใจจะกล้ำกลืน
กี่คนจะทนฝืน เพื่อชาติเราได้เนาว์นาน
สังฆรัตนา ต้องจากลาตามสังขาร
บันลือคือดังนาน แม้รูปท่านต้องลับไป
เกิดเป็นเช่นตำนาน ที่เล่าขานว่ายิ่งใหญ่
สรรเสริญกันสืบไป พระคุณล้นท่านนำพา
เพื่อชาติก็มากมาย เพื่อรัตนตรัยยิ่งมากกว่า
ค้ำชูกษัตรา ท่านครบสามทั้งรงค์ไตร
จากกันวันกำสรด ชื่อปรากฏตลอดไป
ยังคือ ”ผู้ยิ่งใหญ่” แม้จากไทยไปนิรันดร์
สังโฆ...อริยะ สง่าเหลือ
ทั่วแดนเหนือ สามโลกธาตุ ปรารถนา
ต่างแซ่ซ้อง สาธุกาล...บูชา
องค์หลวงตา แสดงธัม นิพพานัง
...

ตะวันลา ดุจธรรม ประจำโลก
เสื่อม...สุขโศก โลกเปลี่ยน ในเวียนว่าย
ต่างมีเหตุ มีผล ดลพาไป
คิดสิ่งใด ได้สิ่งนั้น ทุกวันคืน
...
http://www.luangta.com/live-flash/

ตั้งใจกราบ...กราบ... กราบ...พระสังโฆ
ตั้งในส่ง...นะโม เสมอจิต
ตื่นเบิกบาน น้อมธรรม นำชีวิต
สังขารา มิยึดติด อนิจจัง
...
เปิดทีวี อินเตอร์เน็ต เป็นข่าวสด
ณ.กำหนด ถึงบ้านตาด ผ่านแผนผัง
อยู่ด้วยกัน ไม่ไกล ใกล้พลัง
กดเวปดัง http://www.luangta.com/live-flash/ ไปถึง จึงร่วมบุญ
...
ไม่ได้ไป ก็นั่งชม ถ่ายทอดสดได้ ด้วยจิต คาราวะในธรรม ทุกหนแห่ง
สาธุ สาธุ สาธุ สังโฆ...นุภาเวนะ ภะวันตุเม


ท่านไปแล้ว ไม่ไปลับ

ใจสดับ รับฟัง คำท่านสอน

จะโลกนี้ โลกไหน ไม่นิวรณ์

คำสั่งสอน ท่านอยู่ คู่โลกา

สาธุ *
 เปิดอ่านหน้านี้  5681 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย