พระบรมเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าอัญเชิญจากประเทศศรีลังกามาถึงประเทศไทยแล้ว

 หัวหอม    22 ธ.ค. 2555

ตามลิงค์นี้เลยครับ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=10&t=44141
 3,822 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย