ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างลานศาลาการเปรียญและถนนทางเข้าสำนักสงฆ์ลานหญ้าอนุสรณ์

 นาวิน  

ด้วยสำนักสงฆ์ลานหญ้าอนุสรณ์ บ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
กำลังก่อสร้างลานหน้าศาลาการเปรียญและถนนทางเข้าสำนักสงฆ์ ปัจจุบันถนนทางเข้าสำนักสงฆ์ ซึ่งเป็นเส้นทางบิณฑบาตของพระสงฆ์และเป็นเส้นทางสัญจรของญาติโยมที่มาทำบุญและปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์ ถ้าฝนตกถนนจะกลายเป็นโคลน ซึ่งการเดินทางเข้าออกลำบากมาก สำนักสงฆ์ลานหญ้่าอนุสารณ์จึงขอเชิญ
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างลานหน้าศาลาการเปรียญและถนนทางเข้าสำนักสงฆ์ โดยท่านสามารถบริจาคโดยตรงที่ สำนักสงฆ์ลานหญ้าอนุสรณ์ หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส ขอนแก่น 2 ชื่อบัญชี พระครรชิต ฐานะวีโร ( สำนักสงฆ์ลานหญ้าอนุสารณ์ ) เลขที่บัญชี 981-6-72369-7 หรือโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ลานหญ้าอนุสรณ์ พระครรชิต ฐานะวีโร เบอร์โทรศัพท์ 083 -2912813

ด้วยอานิสงค์ผลบุญที่ทุกท่านได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ จงส่งผลอภิบาลคุ้มครองให้ผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย ประสบแต่ความสุขความเจริญ ตามที่มุ่งมาดปรารถนาทุกประการเทอญ....• สวดธรรมจักรกัปปวัตตนะสูคร

• "มันถ่วงหัว ทุบหาง" (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท)

• อยู่ที่ไหน อยู่กับใคร ทำอะไรอยู่ อย่าทิ้งตัวรู้

• พุทธกิจประจำวัน ๕ ประการและพุทธจริยา ๓ ประการ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย