ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานเสวนา “ศิลป์และธรรม สุนทรียะแห่งชีวิต”

     

เนื่องด้วย ทาง ดั๊บเบิ้ล เอ บุ๊ค ทาวเวอร์ เมืองหนังสือใหญ่ที่สุด เป็นที่รวบรวม หนังสือทุกประเภท จากทุกสำนักพิมพ์ ซึ่งเปรียบได้กับแหล่งความรู้แหล่งใหญ่ของประเทศไทย และที่สำคัญ ความรู้ที่มีอยู่ ณ สถานที่ แห่งนี้มีทั้งที่เป็นความรู้ทางโลก และทางธรรม
และในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นเดือนที่มีวันสำคัญทางศาสนา คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เป็นโอกาสอันดีที่จะได้เผยแผ่และสนับสนุนให้คนไทยได้เพิ่มพูนความรู้ทางธรรม ทางดั๊บเบิ้ล เอ บุ๊ค ทาวเวอร์จึงได้จัดงาน “ศิลป์ และ ธรรม : สุนทรียะแห่งชีวิต” ขึ้นระหว่างวันที่ 5 และ 12 กรกฎาคม 2551 เพื่อเป็นการเสวนาธรรมให้กับลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
โดยกำหนดการมีดังต่อไปนี้


กำหนดการ
“ศิลป์ และ ธรรม: สุนทรียะแห่งชีวิต”
ณ อาคารดั๊บเบิ้ล เอ บุ๊ค ทาวเวอร์ ถนนสาทร 12
วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2551
เวลา 13.00น. - 16.00 น.


13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
13.30 – 13.35 น. ผู้แทนจากดั๊บเบิ้ล เอ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
13.35 – 15.00 น. เริ่มการเสวนาธรรมโดย พระครูวินัยธรชาติ กิตตฺธโร และ คุณพิสุทธิ์ เกรียงบูรพา ในหัวข้อ “ศิลป์ และ ธรรม: สุนทรียะแห่งชีวิต” พิธีกรในการเสวนา คือ คุณเมจิ อโนมา ศรัณย์ศิขริน
15.00 – 15.30 น. พิธีถวายเทียนพรรษาและถวายสังฆทาน
16. 00 น. จบกิจกรรมกำหนดการ
“ศิลป์ และ ธรรม สุนทรียะแห่งชีวิต”
ณ อาคารดั๊บเบิ้ล เอ บุ๊ค ทาวเวอร์ ถนนสาทร 12
วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2551
เวลา 13.00น. - 16.00 น.


12.30- 13.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
13.00 – 13.05 น. ผู้แทนจากดั๊บเบิ้ล เอ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
13.05 – 14.30 น. เริ่มการเสวนาธรรมโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ว.วชิรเมธี และ
ดร.เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ (ยุค ศรีอาริยะ)ในหัวข้อ “ศิลป์ และธรรม สุนทรียะแห่งชีวิต” (คิดบวก...ชีวิตบวก Positive Thinking Positive Life) พิธีกรในการเสวนา คือ คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์
14.30 – 15.30 น. พิธีถวายเทียนพรรษาและถวายสังฆทาน
16.00 น. จบกิจกรรม***ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโปรดติดต่อ คุณสดายุ โทร 085-620-2740
มีการให้ใบเกียรติบัตรในการเข้าร่วมเสวนาไหมครับ


 4,118 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย